رنگ برداری فرش

 

 

تقریبا اکثر فرش های دستباف پس از برخورد با آب و مایعات از خود رنگ می دهند و رنگهای تیره وارد رنگهای روشن می شود و چهره بدی به قالی می دهد.

تداخل رنگ بر روی قالی معمولا به خاطر ریختن آب روی آن ،ترکیدن لوله ،نشتی فاضلاب و …وشستن اشتباهی قالی دستباف رخ می دهد.

قالی های دستباف به علت پشم و کرک و و الیاف طبیعی باید جهت رنگ برداری سریع اقدام گردد در غیر اینصورت ماندگار می گردد و حتما متخصص می بایست این کار را انجام دهد.

قالی ممکن است بور شود ویا کمرنگ که می بایست توسط رنگرز قلم کاری شود.