ریشه و شیرازه

 

تعویض ریشه فرش ماشینی

مراحل تعویض ریشه فرش ماشینی در کمترین زمان انجام شده به خاطره اینکه کلیه مراحل رفو را با دستگاه اتوماتیک انجام می شود , شرح کار به این صورت میباشد ابتدا فرش از یک سانت قبل از ریشه برش خورده و دستگاه ریشه جدید را روی قسمت سالم فرش می زند که حدودا از هر طرف شه سانت زمینه فرش کم می شود 

تعویض شیرازه فرش ماشینی

مراحل تعویض شیرازه فرش ماشینی مشابه تعویض ریشه فرش با دستگاه انجام می شود برای ترمیم و رفع سوختگی فرش ماشینی کلیه امور با دست صورت گرفته که اگر سوختگی سطحی باشد ترمیمش آسان و کم هزینه است ولی اگر سوختگی عمقی باشد باید بافت فرش از سطح تار وپود در آمده و دوباره با دست بافت جدید بافته شود.

تعویض ریشه فرش دستباف

فرش دستباف به طور میانگین بعد از گذشت ده سال رایج ترین آسیب که به فرش میرسد از ریشه فرش بوده که برای ترمیم ریشه فرش در کارگاه رفوگری  ریشه پوسیده برش خورده و از فرش جدا می شود سپس ریشه جدید به طور دستی رج به رج به فرش بافته می شود ریشه چندین نوع دارد

یک ریشه ساده بدون بافت گلیم و زنجیره که ارزانترین ریشه هاست

دو ,ریشه بابافت گلیم چهار رج و زنجیره و دوگره

سه , ریشه بافت گلیم چهار رج , زنجیره, گلیم پنجره ای , دوگره

 

تعویض شیرازه فرش دستبافت

شیرازه یکی از ارکان اصلی فرش محسوب میشود که بعد از گذشت زمان حدود ده الی پانزده سال و در برخی موارد در اثر شستشوی زیاد فرش دستباف شیرازه فرش از بین میرود که در کارگاه رفوگری فرش شیرازه خراب برش خورده و بافت جدید شیرازه از اول به صورت دستی  با الیاف طبیعی پشم بافته می شود