شستشوی فرش

در مرحله اول فرش با شستشوی آب پاک می شود وهمین که فرش را با آب کر طوری شستشو داده شود که این آب به همه جای آن برسد فرش از نجاست پاک می شود و ازآنجایی که غساله آب کر نجس نیست خیسی های باقیمانده نیز پاک هستند.

مرحله بعد فرش خیس در محلی شیبدار پهن می گردد و توسط محلولی از شامپوی فرش و آب ولرم به وسیله اسفنج تمام فرش شسته می شود به طوری که هیچ اثری از مواد شوینده باقی نماند.

این فرآیند در قالیشویی ها هم میتواند به صورت دستی باشد هم به صورت ماشینی.