چرم دوزی

تعویض چرم فرش دستباف

فرش دستباف اغلب برای استحکام لبه های فرش و جلوگیری از لغزش فرش روی سطوح سنگ و سرامیک  از چرم دوزی در لبه ی پشت فرش استفاده میکنند که برای تعویض آن در کارگاه رفوگری چرم کهنه را از فرش جدا کرده و از ابتدا چرم به فرش با نخ مخصوص به صورت زیگزال دوخته میشود.